Mon. Dec 6th, 2021

☆☆☆☆☆

30 giây giới thiệu về chúng tôi…!
Chuyên môn của chúng tôi:

– Khảo sát lập bản vẽ phục vụ thiết kế thi công trình công nghiệp và dân dụng, san lấp mặt bằng.
– Đo đạc thành lập bản đồ địa hình các loại tỷ lệ, đo vẽ thành lập bình đồ tuyến tính khối lượng san lấp, tính khối lượng đào đắp.
– Trắc địa công trình định vị tim trục, bắn tim tuyến, chuyển thiết kế xây dựng công trình ra thực địa.
– Trắc đạc kiểm tra việc định vị công trình, trắc đạc định tuyến các công trình…
– Đo GPS lập lưới tọa độ bằng công nghệ GPS
– Đo sâu hồi âm đo vẽ bản đồ đáy biển, đo vẽ bản đồ đáy sông bằng công tác thủy đạc
– Đo vẽ mặt cắt đo vẽ trẵc dọc trắc ngang trên cạn và dưới nước.
– Quan trắc lún quan trắc biến dạng công trình như quan trắc chuyển vị, quan trắc nghiêng…
– Đo vẽ bản đồ  hiện trạng vị trí, hiện trạng cao độ
– Đo vẽ bản đồ địa chính○ Máy móc và trang thiết bị đo đạc

– Máy toàn đạc điện tử Leica, Topcon, Nikon, Pentax
– Máy thủy chuẩn Leica, Topcon
– Máy đo GPS Trimble R3, Trimble 4600, Trimble 5700, Trimble R7
– Máy đo sâu hồi âm đơn tia Odom MKII, MKIII; máy đo sâu hồi âm đa chùm tia MB1
Phần mềm
– Phần mềm bình sai GPS TBC
– Phần mềm bình sai lưới mặt bằng và độ cao Picknet, Pronet, Dpsurvey, Apnet…
– Phần mềm biên vẽ bản đồ Autocad, Microstation, TOPPO, NOVA…
– Phần mềm đo sâu Hydro pro, Hypack
……….
Liên hệ:
https://www.dodacbando.com
huuphuc@dodacbando.com
ĐT 0965.635.642

http://www.tracdac.vn
Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *