Chuyên môn của chúng tôi:
 – Khảo sát lập bản vẽ phục vụ thiết kế thi công trình công nghiệp và dân dụng, san lấp mặt bằng.
 – Đo đạc thành lập bản đồ địa hình các loại tỷ lệ, đo vẽ thành lập bình đồ tuyến tính khối lượng san lấp, tính khối lượng đào đắp.
– Trắc địa công trình định vị tim trục, bắn tim tuyến, chuyển thiết kế xây dựng công trình ra thực địa.
 – Trắc đạc kiểm tra việc định vị công trình, trắc đạc định tuyến các công trình…
– Đo GPS lập lưới tọa độ bằng công nghệ GPS
 – Đo sâu hồi âm đo vẽ bản đồ đáy biển, đo vẽ bản đồ đáy sông bằng công tác thủy đạc – Đo vẽ mặt cắt đo vẽ trắc dọc, trắc ngang trên cạn và dưới nước.
– Quan trắc lún quan trắc biến dạng công trình như quan trắc chuyển vị, quan trắc nghiêng…
– Đo vẽ bản đồ hiện trạng vị trí, hiện trạng cao độ
 – Đo vẽ bản đồ địa chính ○ Máy móc và trang thiết bị đo đạc
 – Máy toàn đạc điện tử Leica, Topcon, Nikon, Pentax
– Máy thủy chuẩn Leica, Topcon – Máy đo GPS Trimble R3, Trimble 4600, Trimble 5700, Trimble R7
 – Máy đo sâu hồi âm đơn tia Odom MKII, MKIII; máy đo sâu hồi âm đa chùm tia MB1 Phần mềm
 – Phần mềm bình sai GPS TBC
 – Phần mềm bình sai lưới mặt bằng và độ cao Picknet, Pronet, Dpsurvey, Apnet…
–  Phần mềm biên vẽ bản đồ Autocad, Microstation, TOPPO, NOVA…
– Phần mềm đo sâu Hydro pro, Hypack

Nhận đo đạc khảo sát, quan trắc định vị công trình tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM) và các tỉnh trong cả nuớc.
 https://www.dodacbando.com
 ĐT: 0965.635.642

Quảng cáo

_______________________

http://www.tracdac.vn
Bình luận