Hiện tại chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trắc đạc, trắc đạt tại thành phố Hồ Chí Minh (TPHCM ) và trong cả nước.
– Trắc đạc (survey) định vị công trình xây dựng. Đo đạc bắn tim,  bắn trục phục vụ cho xây dựng công trình 
– Ra tim
– Nghiệm thu trắc đạc.
Quan trắc biến dạng công trình,  quan trắc lún,  quan trắc chuyển vị
Đo vẽ khảo sát lập bình đồ khả thi, tiền khả thi… Đo vẽ thành lập bình đồ tính khối lượng đào đắp.

Quảng cáo

http://www.tracdac.vn
Bình luận