Chúng tôi đang cung cấp dịch vụ trắc đac, trắc địa, đo đạc, khảo sát phục vụ thành lập bản đồ, định vị công trình xây dựng tại Thành phố Hồ Chí Minh và trên cả nước. Hiện tại chúng tôi có thế mạnh về lĩnh vực trắc đạc, đo đạc và trắc địa khảo sát như:
Đo GPS phục phụ thành lập các điểm lưới tọa độ.
Đo thủy chuẩn, dẫn lưới cao độ từ các mốc cao độ nhà nước về chân công trình xây dựng.
Đo sâu phục vụ khảo sát đo vẽ bản đồ, bình đồ dưới nước. Đo vẽ mặt cắt vẽ địa hình dưới nước
Định vị công trình xây dưng, trắc đạc phục vụ thi công trình xây dựng. Bắn tim trục, bắn tọa độ, cao độ công trình, kiểm tra nghiệm thu tọa độ, cao độ công trình.
Quan trắc biến dạng công trình, quan trắc lún, quan trắc chuyển vị
– Đo vẽ hiện trạng vị trí, hiện trang cao độ lập bản vẽ, bản đồ hiện trạng khu đất, thửa đất.
– Tư vấn công tác trắc đạc, trắc địa, chuyển giao công nghệ….

http://www.tracdac.vn
Bình luận
Quảng cáo