Mon. Dec 6th, 2021

 Civil 3D là phần mềm san nền rất mạnh của hãng Autodesk – Mỹ, công ty đã đã viết nên phần mềm đồ họa phổ biến nhất hiện nay đó là Autocad. Đây là phần mềm được ứng dụng trong thiết kế hạ tầng kỹ thuật, giao thông thủy lợi, trắc địa, địa hình
Trong khuôn khổ bài này mình sẽ đăng một số video clip hướng dẫn sử dụng Civil 3D trong thiết kế kỹ thuật, trong san nền, trong trắc địa, trong khảo sát địa hình. Đay là video clip đầu tiên trong loạt 40 video hướng dẫn sử dụng Civil 3D sẽ đuọc đăng tải trong thòi gian tới.

Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=MRyGUi9ZDWM

Bình luận

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *