Có nhiều cách để ra thép thi công nhưng sử dụng phầm mềm cắt thép thi công giúp người cán bộ kỹ thuật làm việc nhanh và chính xác.

Hiện tại có rất nhiều phần mềm ra thép thi công tương đói tốt, trong đó phầm mềm cắt thép của Unicons được đánh tối ưu và rất tốt.

Tải phần mềm cắt thép Unicons miễn phí tại đây:
Hoặc: 
https://drive.google.com/file/d/0BwLtG7gGxxvgUFBHcGNaWGF2dEk/view

Phần mềm cắt thép tối ưu – Unicons

http://www.tracdac.vn
Bình luận
Quảng cáo