Gần đây một bạn đã sưu tầm được bộ bản đồ cổ của Trung Quốc không có quần đảo Trường Saquần đảo Hoàng Sa. Từ những tấm bản đồ cổ này chúng ta càng củng cố thêm bằng chứng không thể chối cãi đó là: Trường Sa, Hoàng Sa là của Việt Nam. Mọi hoạt động trên biển Đông và hai quần đảo Trường Sa, Hoàng  Sa chưa được sự đồng ý của Việt Nam đều phi pháp. Chính phủ và nhân Việt Nam sẽ đáp trả đích đáng mọi hành động gây hấn trên biển Đông và hai quần  đảo Trường Sa, Hoàng Sa thuộc chủ quyền Việt Nam.

1.

2.

Quảng cáo

3.

4.

5.

6.

http://www.tracdac.vn
Bình luận