Sat. Jan 22nd, 2022

sử dụng đất xuất trình các giấy tờ liên quan đến thửa đất (đơn vị đo đạc có trách nhiệm thu thập bản sao các giấy tờ đó không cần công chứng, chứng thực). Bản mô tả ranh giới, mốc giới thửa đất khi lập cần lưu ý nội dung sau: Mục mô tả chi tiết mốc giới, ranh giới thửa đất phải tỉ mi, chính xác, tuần tự, đảm bảo nội dung đủ để xác định được mốc giới, ranh giới tại thực địa. Mục tình hình biến động về ranh giới thửa đất: Người đo đạc có trách nhiệm phối hợp với công chức địa chính cấp xã và cán bộ thôn, xóm, ấp, tổ dân phố… cùng người sử dụng, quản lý đất liên quan đối chiếu hiện trạng sử dụng đất với giấy tờ do người sử dụng đất cung cấp; khi có sự sai khác về hình dạng, phạm vi thửa đất cần phân tích làm rõ nguyên nhân sai khác (kết quả đo trước đây sai, lấn chiến, chuyến nhượng, sạt lở…), đồng thời vẽ sơ lược khu vực sai khác trên sơ họa ranh giới, mốc giới thửa đất bằng nét đứt, cùng ghi chú cụ thế, rõ ràng.
Đo chi tiết:
– Phương pháp đo đạc Chủ yếu sử dụng phương pháp dùng máy toàn đạc điện tử đo trực tiếp các mốc giới thửa đất, nhà ở và công trình xây dựng khác có liên quan đáp ứng việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất. Ngoài ra, còn có thể dựa vào các góc ranh đã đo máy, dùng thước thép kết hợp các phương pháp đo đạc đơn giản như: giao hội cạnh, dóng thắng hàng, đo bằng thước dây, chuyên vẽ từ bản đồ quy hoạch… , và sử dụng các điểm khởi tính gồm: các điểm địa chính, điểm khống chế đo vẽ, điểm trạm đo còn tồn tại; các điểm góc ranh thửa đất, góc công trình xây dựng chính rõ ràng có trên bản đổ và hiện còn tổn tại ở thực địa (tuyệt đối không sử dụng các loại thước đo không phải là thức thép). Quy định đo chi tiết: Thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư 25.

Bình luận

By huuphuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *