Mon. Dec 6th, 2021

Category: dịch vụ xin cấp sổ đỏ

ẢNH HƯỞNG ĐỘ CONG TRÁI ĐẤT ĐẾN CÁC YẾU TỐ ĐO ĐẠC

Ảnh hưởng độ cong Trái đất đến đo góc Trắc địa cầu đã chứng minh: tổng các góc trong của…