Sat. Jan 22nd, 2022

Category: do dac tai thanh pho ho chi minh

Hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey xử lý số liệu đo chi tiết đo góc cạnh

Hôm nay chúng tôi hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey của Kim Lai để xử lý số liệu đo…