Sat. Jan 22nd, 2022

Category: đo vẽ hiện trạng

Hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey xử lý số liệu đo chi tiết đo góc cạnh

Hôm nay chúng tôi hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey của Kim Lai để xử lý số liệu đo…

Hướng dẫn san nền bằng Main

Hướng dẫn sử dụng phần mềm san nền Main, hay còn gọi là phần mềm tính khối lượng đào đắp,…