Mon. Dec 6th, 2021

Category: trút sô liệu toàn đạc điện tử

Hướng dẫn convert dữ liệu text sang định dạng IDX của máy toàn đạc Leica

Phần mềm giả lập Leica Flexline Plus Simulator được Leica viết nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng máy toàn…

Hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey xử lý số liệu đo chi tiết đo góc cạnh

Hôm nay chúng tôi hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey của Kim Lai để xử lý số liệu đo…

Hướng dẫn san nền bằng Main

Hướng dẫn sử dụng phần mềm san nền Main, hay còn gọi là phần mềm tính khối lượng đào đắp,…