Hướng dẫn

Hướng dẫn sử dụng Leica TS 06 Plus phần 3

0

Khảo sát, đo đạc địa hình đây là chương trình đo chi tiết thường được sử dụng phục vụ công tác trắc địa xác định toạ độ, khảo sát đo vẽ bản đồ địa hình, địa chính, đo vẽ nhà đất, đo vẽ lập bản vẽ hiện trạng vị trí… 

Hôm nay chúng tôi tiếp tục viết tiếp loạt bài hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus.

Trong đo đạc, dịch vụ đo đạc khi sử dụng máy toàn đạc điện tử hoặc máy GPS, GNSS…trước khi tiến hành đo đạc tại thực địa thì việc đầu tiên là chúng ta cần phải tạo Job và nhập dữ liệu vào máy đo đạc. Tạo Job và nhập dữ liệu thì có thể thực hiện tại văn phòng hoặc ngoài thực địa tùy thuộc vào quy mô dự án đo đạc, sự chuẩn bị của cán bộ đo đạc.

Tạo Job trong đo đạc

Mỗi loại máy đo đạc thì có cách tạo Job khác nhau, riêng bài viết này chúng tôi hướng dẫn tạo Job trong máy toàn đạc điện tử Leica TS 06 Plus. Sau khi bấm nút Power khởi động máy toàn đạc điện tử Leica Ts 06 Plus thì màn hình Leica Flexline plus xuất hiện ta bấm số 3 trên phím, hoặc đưa ánh sáng đến Manage và bấm Enter.

 

Sau khi bấm 3 hoặc bấm vào Manage thì màn hình Manage 1/2 xuất hiện.

Để tạo Job ta bấm số 1 trên bàn phím hoặc bấm mũi tên đưa ánh sáng đến ứng dụng Job và bấm Enter.

Màn hình Manage Job xuất hiện với những thông tin sau

Job: Tên công việc, tên dự án…, tên Job chúng ta có thể sử dụng chữ hoặc số, dấu chấm, chú ý nên đặt tên Job mang tính gợi nhớ.
Operator:
Remark 1:
Remark 2:
Date: ngày tháng năm hiện tại
Time: Thời điểm hiện tại, lúc này mấy giờ
Phần trên chúng ta chỉ quan tâm phần Job đo đạc, còn những thông tin khác không quan trọng.
Màn hình Manage Job còn có 4 phím mềm chức năng: List, New, Cont, ⇓ tương ứng với các phím cứng F1, F2, F3, F4

F1 (List) danh sách những Job đã có trong máy toàn đạc TS06 Plus. Khi chúng ta bấm F1(List) thì trên màn hình máy toàn đạc điện tử Leica TS06 Plus xuất hiện danh sách những Job mà trước đó đã được cán bộ đo đạc lập và sử dụng.

F2 (New): Tạo Job mới cho công việc đo đạc

Khi ta bấm phím F2(New) nghĩa là chúng ta tạo Job mới.

Sau khi bấm phím F2 (New) thì màn hình Manage Job xuất hiện. Ta tiến hành nhập tên Job bằng cách bấm phím bên phải màn hình máy toàn đạc điện tử Leica Ts06 Plus.

Khi bấm phím thì trên màn hình có thể xuất hiện chữ hoặc số, để chuyển đổi từ chữ sang số, hoặc số sang chữ ta chỉ bấm F4(⇒ ABC), F4 (⇒ 345) là được.

Khi nhập tên Job màn hình xuất hiện 4 phím chức năng năng: F1 (Insert): Chèn ký tự
F2 (Delete): Xóa một ký tự

F3 (Clear): Xóa tất cả ký tự
F4 (⇒ABC, ⇒345): Chuyển chữ sang số, hoặc chuyển số sang chữ

Sau nhập tên Job xong ta tiến hành bấm phím enter. 

Bấm enter xong thì trên màn hình xuất hiện Cont ở phím F4. Ta bấm phím F4 (Cont) để lưu Job.

Lưu Job xong nếu chúng ta muốn Job mới tạo trở thành Job hiện hành ta bấm F3 (Cont) kết thúc quá trình tạo Job.

Nhập dữ liệu đo đạc vào máy toàn đạc điện tử Leica Ts06 plus

Sau  khi tạo Job xong ta tiến hành nhập dữ liệu trước khi tiến hành đo đạc ở thực địa. Nhập dữ liệu đo đạc vào máy toàn đạc điện tử Leica có 2 cách. Cách thứ nhất là nhập dữ liệu đo đạc bằng tay, cách thứ hai là nhập dữ liệu đo đạc bằng máy vi tính. Trong phần này chúng tôi hướng dẫn nhập dữ liệu bằng tay, còn nhập dữ liệu bằng máy vi tính sẽ được hướng dẫn trong phần trút số liệu.

Sau khi bấm F3 (Cont)máy toàn trở về màn hình  Manage 1/2, ta bấm Fixpoint hoặc bấm phím 2 trên phím bên phải màn hình. Màn hình Manage Fixpoint xuất hiện với các thông tin sau:

Job: Tên Job, Tên dự án đo đạc, Tên công việc đo đạc
PtID: Tên điểm đo đạc, Tên mốc đo đạc, số hiệu điểm
East: Tọa độ Y
North: Tọa độ X
Height: Độ cao, cao độ
Code: Mã điểm

Ngoài ra trên màn hình có bốn phím chức năng:

F1 (Find): Tìm điểm
F2 (Delete): Xóa điểm
F3 (New): Tạo điểm mới
F4 (Edit): Sửa điểm

Để nhập tọa độ vào máy toàn đạc điện tử Leica Ts06 Plus ta bấm F3 (New), màn hình Enter Fixpoint Data xuất hiện.

Ta nhập theo thứ tự Tên điểm, tọa độ Y, tọa độ X, độ cao H, sau khi nhập xong ta tiến hành ener sau đó bấm F4 (Cont) để lưu. Sau khi bấm F4 (Cont) thì tên điểm sẽ tự dộng nhảy số.

Sau khi nhập xong số liệu chúng ta có thể tiến hành đo đạc thành lập bản đồ, định vị công trình, định vị cắm ranh

Mời các bạn xem tiếp phần 4 và các phần tiếp theo…

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *