Kiến thức

Đo vẽ hoàn công

Đo vẽ hoàn công công trình là đo đạc và biểu diễn vị trí, kích thước, hình dáng thực tế của công trình ...