Bài nổi bật

Xử lý độ cao thủy chuẩn các điểm trong lưới cơ sở cấp 1 Độ cao thủy chuẩn của các điểm trong lưới cơ sở cấp 1 có thể xác định bằng phương pháp đo cao hình học hoặc phương pháp đo GNSS tĩnh. Nếu sử dụng phương pháp GNSS tĩnh đo độ cao đồng thời với đo lưới...
Lưới khống chế tọa độ, độ cao phục vụ đo đạc trực tiếp địa hình được phát triển từ các điểm gốc tọa độ, độ cao quốc gia, được chia thành 2 cấp: a) Lưới khống chế cơ sở; b) Lưới khống chế đo vẽ. Lưới khống chế cơ sở bao gồm lưới khống chế về tọa độ...

Bài xem nhiều

Xử lý độ cao thủy chuẩn các điểm trong lưới cơ sở cấp 1

Xử lý độ cao thủy chuẩn các điểm trong lưới cơ sở cấp 1 Độ cao thủy chuẩn của các điểm trong lưới cơ...

Lưới khống chế trắc địa

Lưới khống chế tọa độ, độ cao phục vụ đo đạc trực tiếp địa hình được phát triển từ các điểm gốc tọa...

Nhà chung cư là gì diện tích tối thiểu căn hộ chung cư là...

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở...

Luật đo đạc và bản đồ (Chương IV)

Chương IV CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ Điều 32. Tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về đo đạc và bản đồ Việc xây...

Luật đo đạc và bản đồ (Chương III)

Chương III HOẠT ĐỘNG ĐO ĐẠC VÀ BẢN ĐỒ CHUYÊN NGÀNH Điều 22. Nội dung hoạt động đo đạc và bản đồ chuyên ngành Thiết lập...

Tin xây dựng

Tin quy hoạch

Trắc đạc công trình

Xử lý độ cao thủy chuẩn các điểm trong lưới cơ...

Xử lý độ cao thủy chuẩn các điểm trong lưới cơ sở cấp 1 Độ cao thủy chuẩn của các điểm trong lưới cơ...

Lưới khống chế trắc địa

Lưới khống chế tọa độ, độ cao phục vụ đo đạc trực tiếp địa hình được phát triển từ các điểm gốc tọa...

Nhà chung cư là gì diện tích tối thiểu căn hộ...

Nhà chung cư là nhà có từ 2 tầng trở lên, có nhiều căn hộ, có lối đi, cầu thang chung, có phần sở...