Bài nổi bật

Khái niệm về trắc địa Trắc địa là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hình dạng , kích thước quả đất , về các phương pháp đo đạc và biểu thị bể mặt quả đất dưới dạng bản đồ và số liệu . Trắc địa bao gồm nhiều bộ môn khoa học và kỹ thuật...
Đường độ cao hạng III, hạng IV gối đầu lên hai điểm hạng cao hơn hoặc tạo thành vòng khép kín, chỉ đo theo một chiều. Đối với các đường nhánh phải đo đi và đo về, hoặc đo một chiều theo hai hàng mia hoặc một hàng mia nhưng phải thay đổi độ cao máy ít...

Bài xem nhiều

Khái niệm về trắc địa Trắc địa

Khái niệm về trắc địa Trắc địa là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hình dạng , kích thước quả...

Trình tự và thao tác trên một trạm máy đo lưới độ cao thủy...

Đường độ cao hạng III, hạng IV gối đầu lên hai điểm hạng cao hơn hoặc tạo thành vòng khép kín, chỉ...

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000

Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000 (sau đây gọi tắt là Hệ VN-2000) được áp dụng thống nhất...

Lisp ghi bước thép với khoảng cách đều nhau

Lisp ghi bước thép với khoảng cách thép đều nhau. Lisp ghi bước thép. Giả sử bạn có 1 cấu kiện và...

Hướng dẫn convert dữ liệu text sang định dạng IDX của máy toàn đạc...

Phần mềm giả lập Leica Flexline Plus Simulator được Leica viết nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng máy toàn...

Tin xây dựng

Tin quy hoạch

Trắc đạc công trình

Khái niệm về trắc địa Trắc địa

Khái niệm về trắc địa Trắc địa là một ngành khoa học chuyên nghiên cứu về hình dạng , kích thước quả...

Trình tự và thao tác trên một trạm máy đo lưới...

Đường độ cao hạng III, hạng IV gối đầu lên hai điểm hạng cao hơn hoặc tạo thành vòng khép kín, chỉ...

Hệ quy chiếu và hệ tọa độ Quốc gia VN-2000

Hệ quy chiếu và Hệ toạ độ quốc gia VN-2000 (sau đây gọi tắt là Hệ VN-2000) được áp dụng thống nhất...