Bài nổi bật

Cần đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cần liên hệ ở đâu. Khi cần đo vẽ bản đồ hiện trạng nhà đất, đo vẽ thành lập bản vẽ hoàn công tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh bạn chỉ cần gọi 0937000789 hoặc truy cập https://dodacbando.com để...
1 Đơn vị đo dùng trong trắc địa Đơn vị đo độ dài trong đo đạc nhà đất Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m. Một mét là chiều dài bằng 1 650 736.73 chiều dài của bước sóng nguyên tử Kripton 86 bức xạ trong chân không, tương đương với quỹ đạo chuyển dời của điện...

Bài xem nhiều

Đo vẽ bản đồ hiện trạng và bản vẽ hoàn công tại Quận 9...

Cần đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cần liên hệ ở đâu. Khi...

Đặc điểm tính toán trong trắc địa – đo đạc

1 Đơn vị đo dùng trong trắc địa Đơn vị đo độ dài trong đo đạc nhà đất Đơn vị đo độ dài là mét, kí...

Xây dựng lưới ô vuông xây dựng

Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để thuận tiện trong việc bố...

Giới thiệu máy Kinh vĩ

Trong những năm 90 của thế kỷ 20 trở về trước, những anh chị kỹ sư đo đạc, kỹ thuật viên đo đạc muốn...

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Quy định về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (theo Thông...

Tin xây dựng

Tin quy hoạch

Trắc đạc công trình

Đo vẽ bản đồ hiện trạng và bản vẽ hoàn công...

Cần đo đạc lập bản vẽ hiện trạng nhà đất tại Quận 9 thành phố Hồ Chí Minh cần liên hệ ở đâu. Khi...

Đặc điểm tính toán trong trắc địa – đo đạc

1 Đơn vị đo dùng trong trắc địa Đơn vị đo độ dài trong đo đạc nhà đất Đơn vị đo độ dài là mét, kí...

Xây dựng lưới ô vuông xây dựng

Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để thuận tiện trong việc bố...