Bài nổi bật

Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng điện từ Máy đo khoảng cách điện tử (EDM – electronic distance measurement) và bộ phận phản xạ (reflector) được đặt tại 2 điểm cần đo khoảng cách. Sóng điện từ lan truyền từ máy đo tới bộ phận phản xạ và phản xạ lại tới máy đo, lúc này máy đo thu sóng điện...
Xây dựng lưới ô vuông xây dựng Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để thuận tiện trong việc bố trí, thi công người ta thường xây dựng trên khu vực xây dựng một mạng lưới khống chế trắc địa có các điểm tạo thành các ô vuông và các cạnh lưới...

Bài xem nhiều

ĐO KHOẢNG CÁCH ĐIỆN TỬ

Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng điện từ Máy đo khoảng cách điện tử (EDM – electronic distance measurement) và bộ phận phản xạ (reflector)...

CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xây dựng lưới ô vuông xây dựng Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để...

Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng (Reference Line)

Reference Line (Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng) Một đường chuẩn có thể được xác định bằng cách tham chiếu...

Đo vẽ bản đồ địa hình và dịch vụ đo vẽ bản đồ địa...

Đo vẽ bản đồ là đo đạc, tính toán xác định toạ độ của các điểm chi tiết đặc trưng cho địa vật, địa hình...

BẢN ĐỒ ĐỊA HÌNH VÀ ĐO VẼ BẢN ĐỒ

Bản đồ: là hình chiếu thu nhỏ của một khu vực mặt đất lên mặt phẳng ngang theo một phương pháp chiếu nào đó...

Tin xây dựng

Tin quy hoạch

Trắc đạc công trình

ĐO KHOẢNG CÁCH ĐIỆN TỬ

Nguyên lý đo khoảng cách bằng sóng điện từ Máy đo khoảng cách điện tử (EDM – electronic distance measurement) và bộ phận phản xạ (reflector)...

CÔNG TÁC TRẮC ĐỊA TRONG XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH

Xây dựng lưới ô vuông xây dựng Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để...

Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng (Reference...

Reference Line (Định vị công trình theo đường chuẩn là đường thẳng) Một đường chuẩn có thể được xác định bằng cách tham chiếu...