do-ve-hoan-cong
Dịch vụ

Đo vẽ hoàn công

Đo vẽ hoàn công: Các công trình xây dựng sau khi hoàn thành thì phải đo vẽ hoàn công công trình mục đích ...
Kiến thức

Đo vẽ hoàn công

Đo vẽ hoàn công công trình là đo đạc và biểu diễn vị trí, kích thước, hình dáng thực tế của công trình ...