Dịch vụ

Bảng giá đo đạc và dịch vụ đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh

0

Bảng giá đo đạc địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh

Bảng giá đo đạc tại thành phố Hồ Chí Minh

Trong đo đạc địa chính có nhiều loại dịch vụ đo đạc, mỗi loại dịch vụ đo đạc địa chính sẽ có yêu cầu khác nhau. Khi khách hàng cần dịch vụ đo đạc địa chính thì nhân viên tiếp nhận hồ sơ sẽ hỏi một số câu hỏi như sau.

Mục đích đo đạc để làm gì

Mỗi khách hàng khi cần dịch vụ đo đạc sẽ có một mục đích khác nhau, mục đích khác nhau dẫn đến yêu cầu khác nhau. Khi đó nhân viên tư vấn sẽ tư vấn và hỗ trợ khách hàng cần dịch vụ đo đạc nhưng thông tin cụ thể như yêu cầu các loại giấy tờ cần cung cấp, đơn giá đo đạc và thời gian dự kiến hoàn thành bản vẽ.

Bản vẽ hiện trạng sau khi đo đạc có cần kiểm dịnh hay kiểm tra nội nghiệp hay không

 Cùng trên một thửa đất nhưng mục đích đo vẽ khác nhau nên chúng ta cần cơ quan chuyên môn khác nhau ký đóng dấu và phát hành bản vẽ khác nhau. Nếu chỉ thuần muốn biết diện tích, hình dạng và kích thước lô đất, diện tích hình dạng thửa đất thì chúng ta chỉ cần yêu cầu đo đạc lập bản vẽ hiện trạng vị trí diện tích, bản vẽ này không cần kiểm tra nội nghiệp. Bản vẽ hiện trạng xác dịnh vị trí diện tích sau khi cán bộ đo đạc đo theo sự hướng dẫn ranh của chủ sử dụng đất về lao65 bản vẽ hiện trang và cơ quan đo dạc ký đóng dấu phát hành là xong.

 Khi khách hàng có nhu cầu lập bản vẽ hiện trạng với mục đích cấp đổi sổ, hợp thức hóa nhà đất, hoàn công nhà thì phải kiểm tra nội nghiệp tại cơ quan quản lý nhà nước về đất đai như văn phòng đăng ký, phòng Tài nguyên và Môi trường.

Đo vẽ lập bản đồ hiện trạng phục vụ dự khu dân cư tại đường Tam Đa quận 9

Khi những pháp nhân, những công ty chuyên về bất động sản cần dịch vụ đo đạc lập bản vẽ hiện trạng với mục đích xin phép đầu tư, lập dự án thì đơn vị đo đạc sau khi đo xong ở thực địa bản vẽ cần được kiểm định ở các đơn vị chuyên môn trực thuộc sở Tài nguyên và Môi trường.

Bảng giá dịch vụ đo đạc

Cắm mốc ranh, định vị ranh đất

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *