Tin tức

Thành phần hồ sơ địa chính và hệ thống hồ sơ địa chính

0
Hệ thống hồ sơ địa chính gồm các tài liệu khác nhau, căn cứ vào giá trị sử dụng, hệ thống các tài liệu hồ sơ địa chính được phân ra như sau:

Thành phần hồ sơ địa chính

Thành phần hồ sơ địa chính (Điều 4 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
– Địa phương xây dựng, vận hành cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính được lập dưới dạng số và lưu trong cơ sở dữ liệu đất đai, gồm có các tài liệu sau đây:
+ Tài liệu điều tra đo đạc địa chính gồm bản đồ địa chính và sổ mục kê đất đai;
+ Sổ địa chính;
+ Bản lưu Giấy chứng nhận.
– Địa phương chưa xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính, hồ sơ địa chính gồm có:
+ Các tài liệu quy định trên lập dưới dạng giấy và dạng số (nếu có);
+ Sổ theo dõi biến động đất đai lập dưới dang giấy.
Bản đồ địa chính được công ty đo đạc giúp cơ quan quản lý nhà nước có cơ sở quản lý đất đai

Bản đồ địa chính

Hồ sơ thủ tục đăng kí đai, tài sản gắn liền với đất

Hồ sơ thủ tục đăng kí đai, tài sản gắn liền với đất được tập hợp để lưu trữ và tra cứu khi cần thiết (Khoản 1 Điều 23 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT)
– Các giấy tờ do người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất nộp khi đăng kí lần đầu và đăng kí biến động.
– Các giấy tờ do các cơ quan có thẩm quyền lập trong quá trình thực hiện các công việc của thủ tục: kiềm tra hồ sơ; công khai hồ sơ và kiểm tra, xác minh theo y kiến phản ánh đối với nội dung công khai (đối với trường hợp đăng kí lần đầu); xác định và thu nghĩa vụ tài chính liên quan đến đăng kí lần đầu và đăng kí biến động theo quy định.

Cơ sở dữ liệu địa chính

– Các thành phần của cơ sở dữ liệu địa chính bao gồm dữ liệu bản đồ địa chính và các dữ liệu thuộc tính địa chính:
+ Nhóm dữ liệu về thửa đất (Điều 13 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu đối tượng chiếm đất không tạo thành thửa đất (Điều 14 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn với đất, người quản lí đất (Điều 15 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu về quyền sử dụng đất, quyền quản lí đất (Điều 16 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu tài sản gắn liền với đất (Điều 17 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu tình trạng pháp lí về quyền sử dụng đất, quyền quản lí đất, quyền sở hữu tài sản gắn với đất (Điều 18 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT);
+ Nhóm dữ liệu về sự thay đổi trong quá trình sử dụng đất và sở hữu tài sản gắn với đất (Điều 19 Thông tư số 24/2014/TT-BTNMT).

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *