Kiến thức

Đặc điểm tính toán trong trắc địa – đo đạc

0

Đơn vị đo dùng trong trắc địa

Đơn vị đo độ dài trong đo đạc nhà đất

 

Đơn vị đo độ dài là mét, kí hiệu là m. Một mét là chiều dài bằng 1 650 736.73 chiều dài của bước sóng nguyên tử Kripton 86 bức xạ trong chân không, tương đương với quỹ đạo chuyển dời của điện tử giữa hai mức năng lượng 2p^10 và 5d^5. Trong hệ SI (System International), mét được định nghĩa: “mét là khoảng cách ánh sáng đi được trong chân không trong khoảng thời gian 1 /299 792 458s”.
– Bội số của mét: 1 mét = 10^-1 decamet (dam) = 10^-2 hectomet (hm) = 10^-3 kilomet (km).
– Ước số cuả mét: 1 mét = 10 decimet (dm) = 10^2  centimet (cm) = 10^3  milimet (mm).

Đơn vị đo diện góc trong đo đạc nhà đất

Trong trắc địa thường dùng ba đơn vị đo góc là độ, grade và radian.
Độ, (°), là góc ở tâm chắn cung có chiều dài bằng 1 /360 chu vi đường tròn. Một góc tròn có 360^0. Độ chỉ có ước số, các ước số là phút (’) và giây (”): 1^0  = 60’, 1 ’ = 60”.

Grade, còn được gọi là gon (g), là góc ở tâm chắn cung có chiều dài bằng 1 /400 chu vi đường tròn. Một góc tròn có 400^g. Grade chỉ có ước số, các ước số là centigrade (C) và centi-centigrade (cc). 1^g  = 100^c  , 1^c = 100^cc  .
Radian, (rad), là cung có chiều dài bằng bán kính đường tròn đó. Góc ở tâm chắn cung bằng 1 radian được gọi là góc 1 radian. Một góc tròn có 2ð rad.
Quan hệ giữa các đơn vị đo góc 1 góc tròn = 360° = 400g = 2 π rad.
Đặt các hệ số: 180°/π = 57,29578 = ρo ρo.60 = 3438 = ρ’ ρ’.60 = 206265 = ρ” Là các hệ số chyển đổi giữa độ và radian.

Đặc điểm tính toán trong trắc địa (đo đạc)

Khối lượng tính toán trong trắc địa là rất lớn, thường sử dụng các kết quả đo đạc ngoài thực địa và hay gặp các phép tính với các số thập phân vô hạn. Trong các phép tính, nếu lấy sau dấu phảy quá nhiều chữ số sẽ làm việc tính toán nặng nề, tốn kém. Ngược lại, nếu lấy sau dấu phảy quá ít chữ số thì độ chính xác không đảm bảo và vô tình phủ nhận độ chính xác của công tác đo đạc ngoài thực địa, một công việc rất vất vả. Do vậy trong trắc địa có những nguyên tắc tính toán riêng nhằm thoả mãn yêu cầu của từng công việc, đặc biệt tránh ảnh hưởng của sai số tính toán.

Làm tròn số trong đo đạc nhà đất

-Khi làm tròn, các số bỏ đi có giá trị nhỏ hơn 5 thì số trước đó giữ nguyên.
-Khi làm tròn, các số bỏ đi có giá trị lớn hơn 5 thì số trước đó cộng thêm 1 .
-Khi làm tròn, các số bỏ đi có giá trị đúng bằng 5:
+ Số trước đó giữ nguyên nếu là chẵn
+ Số trước đó cộng thêm 1 nếu là lẻ.
VD: 25.126 ≈ 25.12
12.132 ≈ 12.13
45.1 25 ≈ 45.1 2
36.1 35 ≈ 36.1 4

Lấy đủ các chữ số cần thiết trong đo đạc nhà đất

Khi tính toán, kết quả tính cần lấy thêm sau dấu phẩy một chữ số so với kết quả đo. VD: đo khoảng cách chính xác tới cm, kết quả tính lấy tới mm đo góc chính xác tới giây, kết quả tính lấy tới 1 /10 giây. Giá trị các hàm lượng giác thường là các số thập phân. Đối với từng công việc, số chữ số sau dấu phảy được lấy khác nhau. Trong trắc địa cao cấp, lấy 7 chữ số (có bảng tra hàm lượng giác 7 chữ số).
VD: cos 30°1 2’23” = 0.86421 87
Trong trắc địa công trình, lấy 5 chữ số (có bảng tra hàm lượng giác 5 chữ số). VD: cos 30 ° 1 2’23” = 0.86422
Riêng đối với các hàm lượng giác của các góc nhỏ, chúng ta có thể tính: sinε = ε + ε3/3! + ε5/5! + … ≈ ε tgε = ε + ε3/3 + ε5/5 + … ≈ ε
VD: sin 3” ≈ 3/206265 ≈ 0.00001 45 rad

 

Bài viết liên quan   

  • Trái đất và cách biểu thị bề mặt trái đất
  • Hệ độ cao và góc phương vị

  • Quan trắc dịch chuyển ngang

  • Hướng dẫn đưa bản vẽ Autocad lên Google Earth bằng phần mềm Dpsurvey

  • Quy định kỹ thuật chung về Lưới độ cao quốc gia

DỊCH VỤ ĐO ĐẠC – DỊCH VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ – NƠI NHẬN ĐO HIỆN TRẠNG

  • Dịch vụ đo vẽ nhà đất tại thành phố Hồ Chí Minh
  • Đo vẽ bản đồ hiện trạng và bản vẽ hoàn công tại Quận 2 thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *