Tin tức

Đặc điểm tổng quát hoá nội dung đo đạc bản đồ địa lý chung

0

Đặc điểm tổng quát hoá nội dung bản đồ địa lý chung          

Đo đạc bản đồ tổng quát hoá thuỷ hệ

Việc tổng quát hoá thuỷ hệ được tiến hành theo trình tự biên vẽ các yếu tố đó: đường bờ biển, bờ hồ, các đập chứa nước, mạng lưới sông ngòi, các trang bị thuộc thuỷ hệ (đê, đập, kênh đào, cảng,…).

Trên các bản đồ tỷ lệ lớn, đường bờ nước được biên vẽ với mức độ tỉ mỉ và có độ chính xác cao, phản ánh đầy đủ những đặc điểm đặc trưng của các kiểu đường bờ.

Khi chuyển sang các bản đồ tỷ lệ nhỏ hơn thì sự khái quát đường bờ nước được tiến hành bằng cách lược bỏ những chi tiết nhỏ không quan trọng, nhưng phải thể hiện được những đặc điểm đặc trưng và đảm bảo độ chính xác được quy định theo tỷ lệ bản đồ.

Khi tổng quát hoá mạng lưới sông ngòi cần chú ý thể hiện những đặc diểm của nó như sự uốn cong của sông, cấu trúc của đường bờ, chế độ nước của sông (sông có nước thường xuyên, tạm thời, đoạn sông chảy ngầm và nhiều đặc trưng khác).

Tổng quát hoá mạng lưới sông ngòi được thực hiện bằng việc lựa chọn sông và khái quát hình dạng mặt bằng. Khi lựa chọn phải xét đến tầm quan trọng của chúng.

Khi tổng quát hoá hồ, ao phải phản ánh được kích thước, hình dạng, đặc trưng đường bờ, tính ổn định của nước, chất lượng nước, mối liên hệ với các yếu tố khác của khu vực, phản ánh mật độ và đặc điểm phân bố của các hồ.

Đo đạc bản đồ tổng quát hoá điểm dân cư

Được thực hiện bằng việc lựa chọn các điểm dân cư, các dấu hiệu nội dung và cấu trúc không gian của nó, sử dụng các biện pháp sau:

– Khái quát các dấu hiệu chất lượng và các đặc trưng số lượng của các điểm dân cư được thực hiện bằng cách giảm số các dấu hiệu, mở rộng các phân khoảng của các thang bậc theo các dấu hiệu như kiểu điểm dân cư, ý nghĩa hoàn cảnh chính trị, số dân…

– Lựa chọn các điểm dân cư được thể  hiện theo chỉ tiêu lựa chọn đã được xác định nhằm phản ánh đúng đắn đặc trưng và mật độ của các điểm dân cư và mối quan hệ của nó với những yếu tố khác như sông ngòi, đường sá…

– Khái quát  hình dạng bên ngoài và cấu trúc không gian bên trong của các điểm dân cư, thực hiện bằng cách liên kết các khu phố nhỏ vào các khu phố lớn hơn, bỏ đi các đường phố thứ yếu; Khi tỷ lệ càng thu nhỏ thì hình dạng bên ngoài của quy hoạch điểm dân cư càng sơ lược. Trên bản đồ tỷ lệ nhỏ các điểm dân cư được biểu thị bằng ký hiệu phi tỷ lệ.

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hoá đường sá giao thông

Nhằm phản ánh đúng đắn và trực quan các đối tượng sau:

– Mật độ và đặc trưng chất lượng của mạng lưới đường sá: vị trí, loại, trạng thái và hình dạng của đường sá.

– Sự giao nhau của đường sá, mối quan hệ của đường sá với điểm dân cư, sông ngòi.

– Các trang bị thuộc đường sá và đặc trưng của chúng.

Khi biên vẽ các đường sá phải tuân theo các quy tắc lựa chọn đã xác định.

Khi lựa chọn các con đường cấp thấp phải đặc biệt chú ý thể hiện những con đường sau:

+ Đảm bảo mối liên hệ của các điểm dân cư với ga xe lửa, bến tàu, sân bay, các đường cấp cao.

+ Là lối đi duy nhất tới các điểm dân cư

+ Là những đường ngắn nhất giữa hai điểm dân cư

+ Đi tới các nguồn nước, qua các đèo, đi tới biên giới quốc gia hoặc đi dọc theo biên giới.

Trên các bản đồ tỷ lệ lớn (bản đồ địa hình) thì mạng lưới đường sá được thể hiện tỉ mỉ, đặc biệt là đường sắt và ôtô. Tỷ lệ càng nhỏ thì biểu thị càng sơ lược.

Trên các bản dồ tỷ lệ nhỏ, nhiệm vụ của tổng quát hóa là phải phản ánh đúng đắn mật độ tương đối, hướng chung, những chỗ uốn, hình dáng đặc trưng, mối liên hệ giữa các điểm dân cư.

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hoá dáng đất

Nhằm thể hiện đúng những đặc điểm hình thái của dáng đất, chỉ ra và thể hiện trên bản đồ những đặc điểm đặc trưng của cắt xẻ ngang và cắt xẻ đứng của khu vục, phân biệt các kiểu dáng đất và đặc điểm các sườn dốc. Sự biểu thị dáng đất phải phù hợp với sự biểu thị các đối tượng khác của lãnh thổ mà trước hết là với sông ngòi..

– Khi tỉ lệ bản đồ càng nhỏ thì khoảng cao đều giữa các đường bình đồ càng tăng. Khi chuyển từ bản đồ địa hình sang bản đồ địa lý chung khái quát thì cần phải chuyển từ thang có khoảng cao đều cố định sang thang có khoảng cao đều thay đổi, càng lên cao thì khoảng cao đều càng lớn.

– Khi tổng quát hoá thì phải bằng cách bỏ đi những hình thái thứ yếu của đất để thể hiện được những đặc điểm chung quan trọng và truyền đạt được những hình thái đặc trưng.

– Khi tổng quát hoá dáng đất núi cao thì điều quan trọng là phải giữ lại được tính đối xứng của các sườn dốc của dãy núi, thể hiện mức độ cắt xẻ và tính gồ ghề. Dáng đất núi trung bình thì được đặc trưng bởi dạng tròn của các hình thái, bởi các thung lũng rộng và các sườn dốc có dạng lồi. Khi tổng quát hoá  dáng đất núi trung bình thì phải nhấn mạnh các đặc điểm đó bằng tính nhịp nhàng, trơn tru của các đường bình độ.

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hoá lớp phủ thổ nhưỡng thực vật

– Khi TQH các yếu tố thổ nhưỡng thực vật thì phải sử dụng các biện pháp: khái quát các dấu hiệu chất lượng và các đặc trưng số lượng; tiến hành lựa chọn và khái quát hình dạng đường viền của các đối tượng đó. Sự lựa chọn dựa theo diện tích của các đối tượng trên bản đồ. Đối với từng loại đối tượng thì tiêu chuẩn về diện tích nhỏ nhất được đo đạc biên vẽ trên bản đồ thì được xác định có xét đến đặc điểm của khu vực và tỉ lệ bản đồ.

Cần phải đặc biệt chú ý đến sự khái quát đúng đắn hình dạng đường viền của các đối tượng đất và thực vật. Đối với những đường viền có diện tích nhỏ hơn tiêu chuẩn quy định, nếu xét thấy cần phải thể hiện thì cho phép cường điệu kích thước hoặc là dùng kí hiệu ngoài tỉ lệ.

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hóa ranh giới hành chính- chính trị

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hoá các đường ranh giới hành chính – chính trị

– Trên các bản đồ biểu thị biên giới quốc gia và ranh giới các đơn vị phân chia hành chính. Ranh giới các đơn vị hành chính (xã, huyện, tỉnh) được thể hiện lên bản đồ kể từ cấp nào phụ thuộc vào mục đích và tỷ lệ bản đồ.

Đo đạc lập bản đồ tổng quát hoá các đường ranh giới Quốc gia chính trị

– Các đường ranh giới phải biểu thị theo các tư liệu mới nhất và chính xác nhất. Các đường biên giới quốc gia cần biểu thị đặc biệt tỉ mỉ.

– Xét trong điều kiện của tỷ lệ bản đồ thì sự khái quát các đường ranh giới là ít nhất. Cần đặc biệt chú ý thể hiện những chỗ rẽ ngoặt và những chỗ uốn. Những đối tượng gần các đường ranh giới quốc gia cần được thể hiện rõ ràng.

Xem thêm: – Bảng giá đo đạc và dịch vụ đo đạc
Đơn giá đo đạc địa chính tại thành phố Hồ Chí Minh
Dịch vụ đo đạc

Có thể bạn sẽ thích

Bình luận

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *