Hướng dẫn

PHẦN MỀM BÓC KHỐI LƯỢNG

8

Giới thiệu phần mềm Bóc khối lượng:

Phần mềm bóc khối lượng của tác giả Uông Thắng được lập trình VBA trên nền tảng Exel. Phiên bản hiện tại đã phát triển No 2.4.
– Đây là phần mềm được cung cấp miễn phí hoàn toàn.
– Địa chỉ tải về: PM bóc KL
– Các tính năng đã phát triển:
. Phần móng băng
 
 
. Phần móng cọc
 
 
. Phần móng đơn
 
 

Xem clip hướng dẫn sử dụng :
https://youtu.be/wqDKKR5Wwuo


Tin liên quan:
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử
Hướng dẫn đo khoảng cách bằng máy thủy bình
Thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Có thể bạn sẽ thích

8 Bình luận

  1. […] thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình xây […]

  2. […] tại thành phố Hồ Chí Minh – Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình xây […]

  3. […] phố Hồ Chí Minh và các tỉnh – Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình xây […]

  4. […] thêm: – Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình […]

  5. […] thêm: – Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình […]

  6. […] thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình xây […]

  7. […] tại thành phố Hồ Chí Minh – Giới thiệu máy toàn đạc điện tử Leica – Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình xây […]

  8. […] Phần mềm bóc khối lượng – Phần mềm bình sai lưới trắc địa – Dịch vụ định vị công trình […]

Để lại bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.