Cung cấp dịch vụ trắc đạc, trắc đạt tại TPHCM và trong cả nước:
Trắc đạc công trình: bắn tim trục, định vị công trình…
Trắc đạc địa hình: đo vẽ khảo sát địa hình…
– Đo đạc thành lập lưới
– Thành lập bản đồ hiện trạng…
– Số hóa bản đồ…

 

Quảng cáo

 

 

 

http://www.tracdac.vn
Bình luận