Giới thiệu phần mềm Bóc khối lượng:

Phần mềm bóc khối lượng của tác giả Uông Thắng được lập trình VBA trên nền tảng Exel. Phiên bản hiện tại đã phát triển No 2.4.
– Đây là phần mềm được cung cấp miễn phí hoàn toàn.
– Địa chỉ tải về: PM bóc KL
– Các tính năng đã phát triển:
. Phần móng băng
 
 
. Phần móng cọc
 
 
. Phần móng đơn
 
 

Xem clip hướng dẫn sử dụng :
https://youtu.be/wqDKKR5Wwuo

Quảng cáo


Tin liên quan:
Hướng dẫn sử dụng máy toàn đạc điện tử
Hướng dẫn đo khoảng cách bằng máy thủy bình
Thông tin quy hoạch thành phố Hồ Chí Minh

Bình luận