Hệ độ cao và góc phương vị

2
1594
  1. TÌM HIỂU VỀ HỆ ĐỘ CAO

Độ cao là gì?
Độ  cao  của 1 điểm  là  khoảng  cách  từ  điểm  đó  đến mặt geoid tính theo phương dây dọi.

Chênh cao là gì?
Chênh cao giữa 2 điểm là chênh lệch độ cao của  điểm này so với điểm kia (điểm A so với điểm B)

Độ cao giả định của 1 điểm là gì?
Độ cao giả định của 1 điểm 
là khoảng cách từ điểm đó đến mặt Geoid giả định tính theo  phương dây dọi.
2. TÌM HIỂU VỀ GÓC PHƯƠNG VỊ – GÓC ĐỊNH HƯỚNG
Góc phương vị thật là gì?
Góc phương vị thật của 1 đoạn thẳng là góc bằng, hợp bởi hướng Bắc N thật (qua điểm đầu đoạn  thẳng) đến hướng đoạn thẳng tính theo chiều kim  đồng hồ.

Góc phương vị từ là gì?
Góc phương vị từ  của 1 đoạn thẳng là  góc bằng, hợp bởi  hướng bắc từ (qua điểm đầu  đoạn thẳng) đến hướng đoạn thẳng  tính theo chiều kim đồng hồ.
Độ lệch từ là gì?
Giá trị góc lệch giữa hướng bắc thật và bắc từ xét tại 1 điểm

Góc định hướng là gì?
Góc định hướng của 1 đường thẳng là góc bằng hợp bởi hướng bắc của đường song song KT trục (giữa, TW) đến hướng  đường thẳng tính theo chiều kim đồng hồ.

  • Góc định hướng của 2 hướng ngược nhau trên cùng 1 đoạn thẳngchênh nhau 180 độ

  • Góc định hướng có giá trị từ 0 độ – 360 độ
  • Giá trị Góc định hướng không đo được trực tiếpQUAN HỆ GIỮA GÓC ĐỊNH HƯỚNG VÀ GÓC PHƯƠNG VỊ THẬT
  • TÍNH GÓC BẰNG TỪ GÓC ĐỊNH HƯỚNG

    TÍNH  CHUYỀN  GÓC  ĐỊNH HƯỚNG

    TÍNH  CHUYỀN  GÓC  ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG HỢP GÓC BẰNG NẰM BÊN TRÁI TUYẾN

 

TÍNH  CHUYỀN  GÓC  ĐỊNH HƯỚNG TRƯỜNG HỢP GÓC BẰNG NẰM BÊN PHẢI TUYẾN

 

Bài viết liên quan  


DỊCH VỤ ĐO ĐẠC – DỊCH VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ – NƠI NHẬN ĐO HIỆN TRẠNG

Bình luận

2 COMMENTS

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here