Chuyển dịch ngang công trình (chuyển vị) nguyên nhân chủ yếu do các lực phương ngang tác động lên như áp lực nước tác dụng lên đập thuỷ lợi, thuỷ điện,… Chuyển dịch ngang là sự thay đổi toạ độ mặt bằng của công trình theo thời gian:

Tương tự như quan trắc lún, để quan trắc chuyển dịch ngang, cần lập lưới mặt bằng có các mốc là các điểm đặc trưng của công trình và đo đạc xác định toạ độ các điểm đặc trưng ở nhiều thời điểm khác nhau. Việc đo đạc cũng theo từng chu kỳ, thời gian giữa các chu kỳ tuỳ thuộc vào áp lực tác động lên công trình. Có nhiều phương pháp để quan trắc chuyển dịch ngang như phương pháp hướng chuẩn, bằng lưới đo góc cạnh, bằng GPS,…

Quảng cáo

 

Bình luận