Sat. Jan 22nd, 2022

Trong xây dựng công trình, các trục của công trình là vuông góc, song song với nhau và để thuận tiện trong việc bố trí, thi công người ta thường xây dựng trên khu vực xây dựng một mạng lưới khống chế trắc địa có các điểm tạo thành các ô vuông và các cạnh lưới song song với trục chính của công trình, gọi là lưới ô vuông xây dựng (hình 8.1 1 ). Lưới ô vuông xây dựng được thiết kế trên bản vẽ thiết kế công trình, kích thước thường là 50m, 100m, 200m, … tuỳ theo quy mô và yêu cầu của công trình. Sau đó được chuyển ra thực địa và đo đạc bình sai, hoàn nguyên lưới.

Trục chính công trình

Việc xây dựng lưới ô vuông gồm các bước:
1. Xác định hướng ban đầu của lưới
Hướng ban đầu của lưới được cố định bởi hai điểm, toạ độ hai điểm này được xác định trên bản vẽ thiết kế. Các điểm cố định hướng ban đầu của lưới được bố trí dựa vào các điểm khống chế trắc địa cấp cao hơn đã có trong giai đoạn trước. Hướng ban đầu còn có thể được bố trí dựa vào các địa vật cố định có trên thực địa và trên bình đồ thiết kế.
2. Bố trí lưới ô vuông
Từ hướng ban đầu, sử dụng máy kinh vĩ và thước thép lần lượt bố trí các điểm của mạng lưới, cố định bằng các cọc gỗ.
3. Đo đạc và tính toán bình sai lưới ô vuông xây dựng
Các điểm mép khung lưới được đo đạc, xác định trước theo các phương pháp xây dựng lưới mặt bằng đã học.
Các điểm bên trong lưới ô vuông tạo thành các đường chuyền kinh vĩ duỗi thẳng với các điểm gốc là các điểm mép khung. Việc đo đạc, tính toán bình sai thực hiện như đối với đường chuyền.
4. Hoàn nguyên, cố định lưới
Từ tọa độ bình sai và tọa độ thiết kế của lưới ô vuông, tính các giá trị (góc, cạnh) để chuyển các điểm lưới về đúng vị trí thiết kế. Các điểm lưới được hoàn nguyên về vị trí thiết kế và cố định chắc chắn.

Nhận đo vẽ bản đồ địa hình, bản đồ địa chính bản vẽ hiện trạng nhà đất, đo vẽ hiện trạng, đo vẽ hoàn công nhà đất, cắm ranh, phân lô, định vị công trình xây dụng….

Điện thoại: 0937000789 – 0924 063 888 Email : huuphuc@dodacbando.com

Bài viết liên quan  


DỊCH VỤ ĐO ĐẠC – DỊCH VỤ ĐO VẼ BẢN ĐỒ – NƠI NHẬN ĐO HIỆN TRẠNG

Bình luận

By huuphuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *