Mon. Dec 6th, 2021

Bản đồ địa chính là thành phần quan trọng trong hồ sơ địa chính phục vụ thống nhất quản lý nhà nước về đất đai, cung cấp thông tin về không gian và thuộc tính của thửa đất. Bản đồ địa chính còn là cơ sở để phục vụ cho công tác quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội; lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; làm cơ sở cho việc định giá đất, cho thuê đất và thu hồi đất, như công tác giải phóng mặt bằng, thanh tra, giải quyết tranh chấp đất đai,…

Muốn giải quyết tốt những công tác đó thì cần có hệ thống bản đồ địa chính với độ chính xác cao làm cơ sở cho việc quản lý đất đai trên địa bàn. Chính vì vậy, việc đo đạc thành lập bản đồ địa chính số phục vụ công tác
quản lý nhà nước về đất đai cho xã, phường là một yêu cầu cấp thiết đặt ra. Kết quả của công tác đo đạc thành lập bản đồ địa chính theo phương pháp toàn đạc. Kết quả đo đạc sẽ được bình sai chặt chẽ bằng phần mềm chuyên ngành, sau đó đánh giá độ chính xác của kết quả đo và dùng phần mềm Microstation kết hợp với phần mềm Famis hoặc Autocad để biên tập bản đồ địa chính cho xã. Ngoài kết quả đạt được là bản đồ địa chính, còn đưa ra kết quả của việc thống kê đất đai theo từng chủ sử dụng đất và theo địa giới hành chính. Đây sẽ là cơ sở quan trọng cho việc quản lý và giải quyết các vấn đề về đất đai trên địa bàn xã phường

Bình luận

By huuphuc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *