Sat. Jan 22nd, 2022

Category: Kiến thức cơ bản về trắc địa – đo đạc

Hướng dẫn convert dữ liệu text sang định dạng IDX của máy toàn đạc Leica

Phần mềm giả lập Leica Flexline Plus Simulator được Leica viết nhằm mục đích hướng dẫn sử dụng máy toàn…

Hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey xử lý số liệu đo chi tiết đo góc cạnh

Hôm nay chúng tôi hướng dẫ sử dụng phần mềm Dpsurvey của Kim Lai để xử lý số liệu đo…